Kitap:

Kitap Bölümleri:

Makaleler:

 • “Gelişmiş Ülkelerde Enformel İstihdamın Boyutları”, Tes-İş Dergisi, Haziran 2006. [I. kısım, II. kısım]

 Basılı Bildiriler:

Sözlü Bildiriler:

 • "Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağında İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisi", Ankara Üniversitesi SBF, Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ulusal İstihdam Stratejisi Sempozyumu (13 Nisan 2012, Ankara).
 • "Çalışma İlişkisinde Güvencesizlikler", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Politika Kulübü, Çalışma Yaşamında Güvencesizlikler Paneli (20 Mart 2012, İzmir).
 • “Enformel İstihdamın Sosyal Bütünlük ve Gelişme Üzerine Etkisi”, 13. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Toplantısı,  Cumhuriyet Üniversitesi (20-21 Mayıs 2011, Sivas).
 • “Sosyal Güvenlik Hakkı”, Ankara Tabip Odası, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Yaşamı Sempozyumu (05 Mart 2006), Gazi Tıp Fakültesi, Ankara.
 • “Genel Sağlık Sigortası”, Moderatör, Sağlık Güvenliği Sempozyumu, Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu (12 Nisan 2007).
 • “Yasa Tasarısı Gerekçelerinin Değerlendirmesi”, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sosyal Güvenlik Yasa Tasarıları ve Sosyal Güvenlik Hakkı Paneli (24 Ekim 2005).
 • “Enformel Çalışanların Örgütlenmesi ve Sendikalar”, Konuşmacı, Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Enformel İstihdam ve Önleme Stratejileri Paneli (16 Aralık 2005).
 • “Endüstri İlişkileri Sisteminin Ekolojik Genişlemesi Karşısında İşçiler ve Sendikaları", 5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Kasım 1997, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1997, Ankara, s.157-158. (Ulusal Kongrede Sunulmuş ve Özeti Basılmış Bildiri).

  TÜBİTAK Proje Çalışmaları:

 • "Çalışanlara Yöneltilen İşyeri Şiddeti Anketi" (Serap Özen ile birlikte)

Kurul Üyelikleri

Bilimsel Toplantı Düzenleyiciliği:   

 •  Sempozyum Düzenleyici Kurul Üyeliği, AB Üyelik Sürecinde Sendikalar Sempozyumu, Muğla Üniversitesi (05 Mayıs 2006).
 •  Panel Düzenleyici Kurul Üyeliği, Enformel İstihdam ve Önleme Stratejileri Paneli, Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (16 Aralık 2005)

 

Recep Kapar, Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Ya., İstanbul, 2006.

Tam metin indir: (.pdf) e-kitap

Bilgi:

 •  İçindekiler, Kaynakça ve Kapak için bkz.: TBMM Kütüphanesi Katalog Kartı (.pdf) (.html)

Değerlendirme:

 • Özcan Kesgeç, "Sosyal Politikasızlığın Maliyeti "Yeni Sol" ve DİSK",  DİSK Sosyal İş Gazetesi  (17 Şubat 2006). (.pdf) (.html)

Tanıtım:

 • Çalışma ve Toplum Dergisi, Birleşik Metal-İş Ekonomi ve Hukuk Dergisi, S. 9 (2006/2). (.pdf)
Joomla templates by a4joomla