(Zorunlu)- Fen Bilimleri Enstitüsü

Dönem Sonu ve Bütünleme Sınavlarında Sorumlu Olunan Konu Başlıkları ve Kaynaklar

İş Kanunu

 • Süreli Fesih-Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması
 • İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı- İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
 • Kıdem Tazminatı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 • Amaç ve kapsamı
 • Kapsam dışında bırakılan faaliyetler
 • İşverenin genel yükümlülüğü
 • Risklerden korunma ilkeleri
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
 • İş güvenliği uzmanları yetki, görev ve sorumlulukları
 • İşyeri hekimleri yetki, görev ve sorumlulukları
 • Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
 • Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım, tahliye
 • Çalışmaktan kaçınma hakkı
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
 • Sağlık gözetimi
 • Çalışanların bilgilendirilmesi
 • Çalışanların eğitimi
 • Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
 • Çalışanların yükümlülükleri
 • Çalışan temsilcisi
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu
 • İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu
 • İşin durdurulması
 • Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı

İş Sağlığı ve Güvenliği  Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

 • Tanımlar
 • İşveren yükümlülüğü
 • Risk değerlendirmesi ekibi
 • Risk Değerlendirmesi Aşamaları
 • Risk değerlendirmesi
 • Tehlikelerin tanımlanması
 • Risklerin belirlenmesi ve analizi
 • Risk kontrol adımları
 • Dokümantasyon
 • Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
 • Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi çalışmaları
 • Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi
 • Çalışanların bilgilendirilmesi
 • Risk değerlendirmesi rehberleri  

Ara Sınavda Sorumlu Olunan Kaynaklar

 

Joomla templates by a4joomla