Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Tezli) Yüksek Lisans Programı

Seçmeli Güz Dönemi Dersi

 1. Giriş-Açıklama-Bilgilendirme 
 2. Sosyal güvenliğin tarihi gelişimi (BY) (7. Hafta)
 3. Sosyal güvenlik sistemlerinin türleri ve soysal güvenlik programları (KB) (5. Hafta)
 4. Sosyal güvenlik harcamaları, sosyal dayanışma ve kuşaklararası sosyal dayanışma sorunları (GBe)  (6. hafta)
 5. İşgücü piyasası, istihdam ve sosyal güvenlik (BG) (7. Hafta)
 6. Nüfus yapısı ve sosyal güvenlik (SK) (3. Hafta)
 7. Toplumsal cinsiyet ve sosyal güvenlik (BG -13 Ocak)
 8. Enformel istihdam, sosyal güvenlik ve sosyal güvenlik açığı (GBe -16 Aralık)
 9. Sosyal güvenliğin finansmanı ve gelir dağılımı (DÖ) (4. Hafta)
 10. Göç, sosyal dışlanma, gelir güvencesizliği ve yeni sosyal riskler (ZK) (5. hafta)
 11. Sosyal güvenlik programların bireyselleştirilmesi ve özelleştirilmesi (GB) (4. Hafta)
 12. Sağlık sistemlerinin sorunları (DÖ -13 Ocak)
 13. Emeklilik sistemlerinin sorunları (ZK -23 Aralık)
 14. İşsizlik karşısında koruma (SK -16 Aralık)
 15. Sosyal yardım ve hizmetler sistemlerinin sorunları (GB -23 Aralık)
 16. Türkiye’de sosyal yardım ve hizmetler sistemlerinin güncel sorunları (KB -06 Ocak)
 17. Türkiye’de sosyal sigorta sisteminin güncel sorunları (BY -30 Aralık)
 1.  


 Ödev hazırlamaya ilişkin notlar:

 • Her öğrenci yukarıda belirtilen konu başlıklarından ikisini seçerek, yazılı olarak konuyu işleyen bir ödev hazırlamalı ve bunu derste sunmalıdır.

  Program ve öğrenci bilgileri ile ödev başlığını içeren bir “KAPAK” sayfası olmalıdır.

 • Metin başlıkları ve başlıkların sınıflandırılması tutarlı ve bilimsel rapor hazırlama yöntemlerinden birine uygun olmalıdır.

 • Gerekli olan yerlerde bilimsel kurallara uygun atıflar mutlaka yapılmalıdır.

 • Ödevin “giriş”, “sonuç”  ve “kaynakça” bölümleri kesinlikle olmalıdır.

 • Ödev bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve öğretim üyesine 1 nüsha ve dersi takip eden diğer öğrencilere birer nüsha olarak fotokopi metni halinde verilmelidir.


Ölçme ve değerlendirme:

 • Arasınav, dönem sonu ve bütünleme sınavlarıuzaktan eğitim tekniklerine uygun olarak ödev biçiminde yapılacaktır.

 Sorumlu olunan kaynaklar:

 • Ali GÜZEL, Ali OKUR, Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta ya. İstanbul, 2013. (s. 1-100)
 • Recep Kapar, Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Ya., İstanbul, 2006. (Öğretim üyesi tarafından bedelsiz olarak her öğrenciye sağlanacaktır)
 • Himmet Fıtrat Piyasa (AKP Döneminde Sosyal Politika),  Derleyenler, Meryem Koray-Aziz Çelik, İletişim Yayınları, 2015. (içinde aşağıdaki iki bölüm) (Bu eseri öğrenci kendi olanaklarıyla edinecektir)
Joomla templates by a4joomla