(Zorunlu)  1. Sınıf Güz -I. Dönem Dersi

Çalışma Kavramı

Hayvan Faaliyetleri ile İnsanıun Çalışması Arasında ki Ayrım

Çalışma-İşgücü Arasındaki Ayrım

Çalışma (emek) Süreci

Çalışmanın sonuç ve unsurları

Üretim araçları/İş Aletlerinin Gelişmesi

Üretim İlişkileri

İnsanın Çalışmaya Yüklediği Anlamlar

Çalışmanın Tarihsel Biçimleri

İlkel Toplumlar

Toplayıcılık

Avcılığın gelişimi

Tarım ve hayvancılığa geçiş

İşbölümünün Doğuşu ve Gelişimi

İlk işbölümü/doğal işbölümü

işbölümünün çeşitlenmesi

Artı ürün/artık ürün/gerekli ürün/sosyal artık ürün/birikim

Özel mülkiyetin ortaya çıkışı

Toplumsal sınıfların belirmesi

Köleci Toplumlarda Çalışma

Köle çalışmasının özellikleri

Köle işgücünün kaynakları

Köle çalışmasının zayıf yanları

Feodal Toplumlarda Çalışma

Feodal toplumda sosyal sınıflar

Tarımsal üretimde çalışma ve çalışanların statüleri

Zanaat/ Lonca sisteminde çalışma ve çalışanların statüleri

Feodal toplumun çöküşü

Kapitalizmin Doğuşu

Kapitalizmde sosyal yapı ve sosyal sınıflar

İşçi sınıfının ortaya çıkışı ve Sanayi Devrimi

Metalaşmanın yaygınlaşması

Mülksüzleşme/İşçileşme süreçleri

Ücretliliğin genişlemesi

İşçi kavramı

İşçi (ücretli) çalışma

Ücret

Bağımlı çalışma

teknik bağımlılık

yönetsel bağımlılık

 İşçiler arasında rekabet

Sanayi devriminde çalışma koşulları

fotoğraf


Ölçme-Değerlendirme

  • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
  • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.
Joomla templates by a4joomla