Aladağlar Eznevit (3560 mt) ve Karasay (3550 mt) Zirveleri
Aladağlar Emler zirvesi (3723 mt)
2019 yılı son sınıfı/Son dersleri/Muğla ÇEEİ
ÇEEİ 2019 Mezuniyet yürüyüşü
2019 yılı ÇEEİ Bölümü mezun adayları
Ekonomik Krizlerin Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Üzerindeki Etkileri
Sempozyum 15 Mart 2019
Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi
Balgat / Ankara
 
 Açış ve Saygı Duruşu 13.30
 Sunuş Konuşması
Av. Ali Çetin AYGÜN
TBB Emek Komisyonu Başkanı
Açış Konuşması
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 BİRİNCİ OTURUM 14.00 - 15.00
Ekonomik Kriz, Boyutları ve İş Gücü Piyasalarına Etkileri
Oturum Başkanı: Av. Hüseyin ÖZBEK/TBB Başkan Yardımcısı, Emek Komisyonu Koordinatörü
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Erinç YELDAN/Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ/Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İKİNCİ OTURUM 15.00 - 16.00
Ekonomik Krizin İş Hukuku’na Etkisi
Oturum Başkanı: Av. Necati ERDEM/TBB Emek Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Melda SUR/Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali ŞUĞLE/Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
ÜÇÜNCÜ OTURUM 16.00 - 17.00
Ekonomik Kriz Dönemlerinde Hak İhlalleri, Sonuçları ve İşçilerin Hak Arama Yolları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Nizamettin AKTAY/Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Muhittin ASTARLI/Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Recep KAPAR/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Soru – Cevap 17.00 - 17.30

Joomla templates by a4joomla