Kızıl Çarşaktan Demirkazık Zirve Denemesi
Türkiye’nin Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Alanında Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -YENİ MAKALE
Hasandağı kış zirve çıkışı
Yeni yayın- Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Türkiye’de Düzensiz Göçmenlerin Ekonomik ve Sosyal Hakları
Ağrı Dağı Yaz Zirve Çıkışı (5137 mt)
Yeni yayın: Çocuk Emeğinin En Kötü Biçimleri ve Türkiye
Sempozyum 15 Mart 2019
Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi
Balgat / Ankara
 
 Açış ve Saygı Duruşu 13.30
 Sunuş Konuşması
Av. Ali Çetin AYGÜN
TBB Emek Komisyonu Başkanı
Açış Konuşması
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 BİRİNCİ OTURUM 14.00 - 15.00
Ekonomik Kriz, Boyutları ve İş Gücü Piyasalarına Etkileri
Oturum Başkanı: Av. Hüseyin ÖZBEK/TBB Başkan Yardımcısı, Emek Komisyonu Koordinatörü
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Erinç YELDAN/Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ/Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İKİNCİ OTURUM 15.00 - 16.00
Ekonomik Krizin İş Hukuku’na Etkisi
Oturum Başkanı: Av. Necati ERDEM/TBB Emek Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Melda SUR/Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali ŞUĞLE/Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
ÜÇÜNCÜ OTURUM 16.00 - 17.00
Ekonomik Kriz Dönemlerinde Hak İhlalleri, Sonuçları ve İşçilerin Hak Arama Yolları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Nizamettin AKTAY/Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Muhittin ASTARLI/Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Recep KAPAR/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Soru – Cevap 17.00 - 17.30

Joomla templates by a4joomla