Barista mesleğinde sağlık ve güvenlik
2018 mezunları
2018 mezunları doğa yürüyüşü

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı

Seçmeli Güz Dönemi Dersi

 •  Sosyal Koruma Kavramı, Arka Planı ve Tarihi
 •  Sosyal Koruma Yaklaşımları
 •  Sosyal Koruma Sistemleri, Yapısı, İşleyişi ve İşlevleri
 •  Dünyada Sosyal Korumanın Güncel Ortak Sorunları
 •  İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma
 •  İstihdam, İşsizlik ve Sosyal Koruma
 •  Ara Sınav
 •  Sosyal Korumanın Bireyselleştirilmesi ve Özelleştirilmesi
 •  Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Koruma
 •  Göç, Sosyal Dışlanma, Gelir Güvencesizliği ve Yeni Sosyal Riskler
 •  Sosyal SigortaProgramları ve İşgücü Piyasası
 •  Sosyal Yardım Programları ve İşgücü Piyasası
 •  Türkiye’de Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası
 •  Türkiye’de Sosyal Korumanın İşsizlik ve İstihdam Üzerindeki Etkileri

 •  Ödev hazırlamaya ilişkin notlar:

  • Her öğrenci yukarıda belirtilen konu başlıklarından en az birini seçerek, yazılı olarak konuyu işleyen bir ödev hazırlamalı ve bunu derste sunmalıdır.

  • Zorunlu bir neden olmaksızın önceden belirlenmiş tarihte ödevini hazırlamayan ve sunumunu yapmayan öğrenciye ARA SINAV notu olarak “0” (sıfır) verilecektir.

  • Ödev derste sunulmadan en az 2 gün önce mutlaka dersin öğretim üyesi tarafından görülmelidir.

  • Sunumdan önce dersin öğretim üyesince görülmeyen ödevlerden not düşülecek, eğer öğretim üyesi gerekli görürse bu tür ödevin derste sunulmamasını isteyebilecektir.

  • Program ve öğrenci bilgileri ile ödev başlığını içeren bir “KAPAK” sayfası olmalıdır.

  • Metin başlıkları ve başlıkların sınıflandırılması tutarlı ve bilimsel rapor hazırlama yöntemlerinden birine uygun olmalıdır.

  • Gerekli olan yerlerde bilimsel kurallara uygun atıflar mutlaka yapılmalıdır.

  • Ödevin “giriş”, “sonuç”  ve “kaynakça” bölümleri kesinlikle olmalıdır.

  • Ödev bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve öğretim üyesine 2 nüsha ve dersi takip eden diğer öğrencilere birer nüsha olarak fotokopi metni halinde verilmelidir.


  Ölçme ve değerlendirme:

  • Hazırlanan sunumlar ara sınav olarak değerlendirilecektir. Dönem sonunda ise aşağıda belirtilen kaynaklardan klasik yazılı sınav yapılacaktır.

   Sorumlu olunan kaynaklar:

  •  Recep Kapar, Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Ya., İstanbul, 2006. (Öğretim üyesi tarafından bedelsiz olarak her öğrenciye sağlanacaktır)
  • Himmet Fıtrat Piyasa (AKP Döneminde Sosyal Politika),  Derleyenler, Meryem Koray-Aziz Çelik, İletişim Yayınları, 2015. (içinde aşağıdaki iki bölüm) (Bu eseri öğrenci kendi olanaklarıyla edinecektir)
Joomla templates by a4joomla