Barista mesleğinde sağlık ve güvenlik
2018 mezunları
2018 mezunları doğa yürüyüşü

(Zorunlu)  2. Sınıf Güz -III. Dönem Dersi

(Ara sınavında sorumlu olduğunuz konu başlıkları SARI ile işaretlenmiştir )

  • Uluslararası sosyal politika kavramı ve unsurları
  • Uluslararası sosyal politikayı doğuran nedenler ve tarihi gelişimi
  • Uluslararası Çalışma Örgütünün (UÇÖ) Kurulması

UÇÖ'nün Anayasasında ve Filadelfiya Bildirgesinde belirtilen ilke ve değerler (ek 1) - (ek 2)

Üçlü yapısı (üçlülük-triparite)

UÇÖ'nün organları ve görevleri

Uluslararası Çalışma Konferansı

Yönetim Kurulu

Uluslararası çalışma Bürosu

Diğer organlar

UÇÖ'nün sözleşmeleri

UÇÖ'nün tavsiye kararları

UÇÖ'nün bildirgeleri

UÇÖ'nün denetleme süreçleri

Genel denetim

Raporlara dayalı denetim

Şikayete dayalı denetim

Özel denetim

UÇÖ-Türkiye ilişkileri

  • Birleşmiş Milletler

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Haklar Sözleşmesi

BM'nin diğer sözleşmeleri

  • Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi hakkında genel bilgi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa Sosyal Şartı/Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı

  • Avrupa Birliği

Birliğin tarihsel gelişimi

Avrupa Birliği Organları

Avrupa Birliği Hukuk Kaynakları

Avrupa Birliği Sosyal Politikası

1974 öncesi dönem

1974-2007 dönemi

2007 sonrası dönem

 

 

 

Takip için sosyal ağlar:

facebook  instagram   indir

Ders notları:
  • Aysen TOKOL, Uluslararası Sosyal Politika, Dora yayınları, Bursa, 2017.

Ölçme-Değerlendirme

  • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
  • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.

 

Joomla templates by a4joomla