Türkiye’nin Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Alanında Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -YENİ MAKALE
Hasandağı kış zirve çıkışı
Uludağ Kış Dağcılık Eğitimi -Asya Dağcılık ile
Yeni yayın- Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Türkiye’de Düzensiz Göçmenlerin Ekonomik ve Sosyal Hakları
Ağrı Dağı Yaz Zirve Çıkışı (5137 mt)
Kaçkar zirveleri (Kaçkar-mezovit-kemerli kaçkar-altıparmak)
Sosyal Bilimcilerin Korono Virüs Çağrısı
https://sosyalbilimcilerincagrisi.com
Yeni yayın: Çocuk Emeğinin En Kötü Biçimleri ve Türkiye
Ekonomik Krizlerin Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Üzerindeki Etkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

(Zorunlu) 

 Arasınavda sorumlu olduğunuz konu başlıkları sarı renk ile işaretlenmiştir.

 1. Sosyal güvenliğin tanımı ve unsurları
 2. Dünyada tarihsel gelişimi ve ilk sosyal güvenlik sistemleri
 3. Beveridge ve Bismark gelenekleri
 4. Sosyal riskler
 5. Koruma sağlayan geleneksel yöntemler
 6. Sosyal güvenliği enformel/aile yardımları ile bireysel fon ve  özel sigortalardan ayıran özellikler
 7. Sosyal güvenliğin uluslararası normları
 8. Sosyal güvenlik ve yurttaşlık
 9. Sosyal güvenliğin araçları
  • Sosyal sigortalar
  • sosyal yardımlar
  • Sosyal hizmetler
  • İşveren/işyeri programları
 10. Sosyal riskler karşısında sosyal koruma
  • Sağlık bakımı
  • İş kazası ve meslek hastalığı
  • Analık
  • Ölüm
  • Yaşlılık
  • İşgörmezlik
  • İşsizlik
  • Aile yardımları
  • Yosulluk ve sosyal dışlanma
 11. Sosyal güvenliğin finansmanı
 12. Sosyal Güvenliğin yaygınlaşması
 13. Sosyal güvenliğin kişiler bakımından kapsamı
 14. Sosyal güvenliğin kapsamı ve eşitsizlik
 15. Sosyal güvenlik, ekonomi ve işgücü piyasası
 16. Sosyal güvenlik ve sosyal gelişme
 17. Sosyal güvenlikte değişim ve sosyal refah sistemleri

Ders notları:

 • Ali GÜZEL, Ali OKUR, Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta ya. İstanbul, 2013. (s. 1-100)
 • ILO, Sosyal Güvenlik İşçi Eğitimi El Kitabı: ILO/Türk-İş, Demircioğlu Matbaası, Ankara, 1995.

Ölçme-Değerlendirme

 • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
 • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.
Joomla templates by a4joomla