Türkiye’nin Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Alanında Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -YENİ MAKALE
Hasandağı kış zirve çıkışı
Uludağ Kış Dağcılık Eğitimi -Asya Dağcılık ile
Yeni yayın- Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Türkiye’de Düzensiz Göçmenlerin Ekonomik ve Sosyal Hakları
Ağrı Dağı Yaz Zirve Çıkışı (5137 mt)
Kaçkar zirveleri (Kaçkar-mezovit-kemerli kaçkar-altıparmak)
Sosyal Bilimcilerin Korono Virüs Çağrısı
https://sosyalbilimcilerincagrisi.com
Yeni yayın: Çocuk Emeğinin En Kötü Biçimleri ve Türkiye
Ekonomik Krizlerin Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Üzerindeki Etkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

  (Zorunlu)

Arasınavda sorumlu olduğunuz konu başlıkları sarı renk ile işaretlenmiştir.

 • Kamu Görevlileri
  • Kamu Personeli
   • Memurlar
    • Memur
    • Diğer Kamu Görevlileri
     • Akademik Personel
     • Hakim ve Savcılar
     • Askeri personel
   • Yardımcılar
    • Sözleşmeli Personel
    • İşçi
  • Seçilmişler
  • Yükümlüler
  • Gönüllüler
 • Sözleşmeli Personel 
  • İdari hizmet sözleşmesi
  • Sözleşmeli Personelin Türleri
   • Sözleşmeli üst kademe kamu yöneticileri
   • Cumhurbaşkanlığı Teşkiları Personeli
   • Genel sözleşmeli kategorisi
    • Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Sözleşmeli Personel
    • Örgüt Yasalarına Göre İstihdam Edilen Sözleşmeli Personel
    • Belediye ve İl Özel İdarelerinde Sözleşmeli Personel
    • Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
    • Geçici personelin Sözleşmeli Personel Olması
 • “Memur “ Statüsü ve Statü Hukuku

  • Memurluk statüsünün tarihsel gelişimi

  • Memurun tanımı, unsurları ve anayasal ilkeleri

  • Sınıflandırma, liyakat ve kariyer unsurları
  • Memuriyete girişin koşuları
   • Memuriyete girişin anayasal ilkeleri
    • Serbestlik
    • Eşitlik
    • Liyakat
   • Memuriyete girişin yasal koşulları
    • Genel koşullar
    • Özel koşullar
    • Engellilerin kamu hizmetine girme hakkı
 • Merkezi sınav, kurumsal sınav, A-B grubu kadro ayrımı

 • Sınavsız memuriyete giriş

 • Memurun işe başlaması

 • Adaylık ve asli memurluk

 • Yer Değiştirmeler (Naklen atanmalar)

 • Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi

 • Memurların Ödev ve Sorumlulukları
 • Memurların Genel Hakları
 • Memurların Yasakları
 • Memurların Sendika ve Toplu Sözleşme Hakkı
 • Maaşın Unsurları
  • Aylık (Gösterge Aylığı- Taban Aylığı- Kıdem Aylığı)
  • Ek Gösterge
  • Yan Ödemeler Sosyal Hak ve Yardım Nitelikli Ödemeler
  • Harcırah (Yolluk)
  • Fazla Çalışma Ücreti
 • Memurların Disiplin Rejimi
 • Memurların Görevden Uzaklaştırması
 • Memurların Mali Sorumlulukları
 • Memurların Hizmetle ilişkisinin Kesilmesi ve Emeklilik

Sorumlu Olunan Kaynak

Yardımcı Kaynak

 

 Ölçme-Değerlendirme

 • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
 • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.

 

Joomla templates by a4joomla