2018 son sınıf-doğa yürüyüşü
2018 son sınıf-doğa yürüyüşü

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

  (Zorunlu)

Ara sınavda aşağıda sarı ile işaretlenmiş tüm konu başlıklarından sorumlu olunacaktır.

 • Kamu Sektörünün Tanımı, Kapsamı, Kamu Sektörünün Özgünlüğü ve Önemi

 • Kamu Sektöründe İstihdam, Niceliksel Bakımdan Türkiye ve OECD Ülkelerinde Kamu İstihdamı

 • Kamu Personeli

 • Yönetim Alanlarına Göre Kamu Personelinin İstihdamı

 • Kamu İstihdamında Kariyer Sistemi

 • Kamu Sektöründe Bireysel Çalışma İlişkileri

  • Kamu Sektöründe Bireysel Çalışma İlişkileri: “Memur “ Statüsü

  • Memurluk statüsünün tarihsel gelişimi

  • Memurun tanımı, unsurları ve anayasal ilkeleri

  • Memuriyete girişin koşuları, anayasal ilkeleri, merkezi sınav, kurumsal sınav, A-B grubu kadrolar, istisnai memurluk

  • Adaylık ve asli memurluk, farklı atanma türleri

  • Sınıflandırma, liyakat ve kariyer unsurları ile kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi

  • Memurların ödev, sorumluluk ve hakları ile yasakları

  • Kamu Sektöründe Bireysel Çalışma İlişkileri: İşçi Statüsü

  • Kamu Sektöründe Bireysel Çalışma İlişkileri: Sözleşmeli Statüsü 

 • Kamu Sektöründe Toplu Çalışma İlişkileri

  •  

  • Kamu Görevlisi Statüsünde Çalışanların Çalışma İlişkisi ve Örgütlenmesi

  • Kamu Görevlisi Statüsünde Çalışanların Toplu Pazarlık, Toplu Sözleşme, Uyuşmazlık, Çatışma ve Uzlaşma Süreçleri

    

Sorumlu Olunan Kaynaklar

 

 Ölçme-Değerlendirme

 • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
 • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.

Joomla templates by a4joomla