2019 yılı son sınıfı/Son dersleri/Muğla ÇEEİ
Güzel ama zehirli -Hanehalkı yürüyüşleri
ÇEEİ 2019 Mezuniyet yürüyüşü
2019 yılı ÇEEİ Bölümü mezun adayları
Sandras/Çiçek Baba zirvesi 23 Nisan Bayramı kar çıkışı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Kongresi
Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçinin Hukuku’
Ekonomik Krizlerin Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Üzerindeki Etkileri
Elderesi-Madran Yürüyüşü

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

  (Zorunlu)

Arasınavda sorumlu olduğunuz konu başlıkları sarı renk ile işaretlenmiştir.

 • Kamu Görevlileri
  • Kamu Personeli
   • Memurlar
    • Memur
    • Diğer Kamu Görevlileri
     • Akademik Personel
     • Hakim ve Savcılar
     • Askeri personel
   • Yardımcılar
    • Sözleşmeli Personel
    • İşçi
  • Seçilmişler
  • Yükümlüler
  • Gönüllüler
 • Sözleşmeli Personel 
  • İdari hizmet sözleşmesi
  • Sözleşmeli Personelin Türleri
   • Sözleşmeli üst kademe kamu yöneticileri
   • Cumhurbaşkanlığı Teşkiları Personeli
   • Genel sözleşmeli kategorisi
    • Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Sözleşmeli Personel
    • Örgüt Yasalarına Göre İstihdam Edilen Sözleşmeli Personel
    • Belediye ve İl Özel İdarelerinde Sözleşmeli Personel
    • Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
    • Geçici personelin Sözleşmeli Personel Olması
 • “Memur “ Statüsü ve Statü Hukuku

  • Memurluk statüsünün tarihsel gelişimi

  • Memurun tanımı, unsurları ve anayasal ilkeleri

  • Sınıflandırma, liyakat ve kariyer unsurları
  • Memuriyete girişin koşuları
   • Memuriyete girişin anayasal ilkeleri
    • Serbestlik
    • Eşitlik
    • Liyakat
   • Memuriyete girişin yasal koşulları
    • Genel koşullar
    • Özel koşullar
    • Engellilerin kamu hizmetine girme hakkı
 • Merkezi sınav, kurumsal sınav, A-B grubu kadro ayrımı

 • Sınavsız memuriyete giriş

 • Memurun işe başlaması

 • Adaylık ve asli memurluk

 • Yer Değiştirmeler (Naklen atanmalar)

 • Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi

 • Memurların Ödev ve Sorumlulukları
 • Memurların Genel Hakları
 • Memurların Yasakları
 • Memurların Sendika ve Toplu Sözleşme Hakkı
 • Maaşın Unsurları
  • Aylık (Gösterge Aylığı- Taban Aylığı- Kıdem Aylığı)
  • Ek Gösterge
  • Yan Ödemeler Sosyal Hak ve Yardım Nitelikli Ödemeler
  • Harcırah (Yolluk)
  • Fazla Çalışma Ücreti
 • Memurların Disiplin Rejimi
 • Memurların Görevden Uzaklaştırması
 • Memurların Mali Sorumlulukları
 • Memurların Hizmetle ilişkisinin Kesilmesi ve Emeklilik

Sorumlu Olunan Kaynak

Yardımcı Kaynak

 

 Ölçme-Değerlendirme

 • Bir ara sınav ve dönem sonu sınav yapılacaktır. Sınavlar klasik yazılı  biçiminde olacaktır.
 • Öğrencilere herhangi bir seminer veya ödev çalışması verilmeyecektir.

 

Joomla templates by a4joomla