Barista mesleğinde sağlık ve güvenlik
2018 mezunları
2018 mezunları doğa yürüyüşü

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans  Programı

 (Seçmeli)

Sorumlu Olunan Konu Başlıkları

 1. Hafta-Giriş []

 2. Uluslararası Sosyal Politikanın Ortaya Çıkışı  []

 3. Hafta-ÜÇÖ'nün Kurulması [GG]

 4. Hafta-UÇÖ'nün Yapısı, İşleyişi [YU]

 5. Hafta-UÇÖ'nün Sözleşme ve Tavsiye Kararları [ATK]

 6. Hafta-UÇÖ'nün Denetim ve İzleme Yöntemleri []

 7. Hafta- Küreselleşme Sürecinde UÇÖ [SK]

 8. Hafta-Avrupa Konseyi ve Avrupa Sosyal Şartı []

 9. Hafta-AB'nin Yapısı, Kurumları ve Hukuk Kaynakları [SG]

 10. Hafta-AB Sosyal Politikasının Kaynakları []

 11. Hafta-AB Sosyal Politikası Konuları [SY

 12. Hafta-Soft Hukuk ve Eşgüdümün Açık Yöntemi []

 13. Hafta-AB'de Sosyal Ortaklar ve Diyalog []

 14. Hafta-AB'de İşletme Komiteleri []

 15. Hafta-Değerlendirme ve Sonuç []

 • Taslak ödev teslimi: 05 Nisan 2017
 • Kesin Ödev teslimi: 26 Nisan 2017
 • Final sınavı 10 Mayıs 2017 sonrası

Ödev hazırlamaya ilişkin notlar:

 • Her öğrenci yukarıda belirtilen konu başlıklarından en az birisini seçerek, yazılı olarak konuyu işleyen bir ödev hazırlamalı ve bunu derste sunmalıdır.

 • Zorunlu bir neden olmaksızın önceden belirlenmiş tarihte ödevini hazırlamayan ve sunumunu yapmayan öğrenciye “0” (sıfır) notu verilecektir.

 • Program ve öğrenci bilgileri ile ödev başlığını içeren bir “KAPAK” sayfası olmalıdır.

 • Metin başlıkları ve başlıkların sınıflandırılması tutarlı ve bilimsel rapor hazırlama yöntemlerinden birine uygun olmalıdır.

 • Gerekli olan yerlerde bilimsel kurallara uygun atıflar mutlaka yapılmalıdır.

 • Ödevin “giriş”, “sonuç”  ve “kaynakça” bölümleri kesinlikle olmalıdır.

 • Ödev bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve öğretim üyesine 2 nüsha ve dersi takip eden diğer öğrencilere birer nüsha olarak fotokopi metni halinde verilmelidir.

 


Sorumlu olunan kaynak:

 • Pir Ali Kaya (edit.), Uluslararası Sosyal Politika, Teorisi, Uluslararası Çalışma Normaları ve Güncel Gelişmeler, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2014. [Dönem sonu ve bütünleme sınavına esas kaynak]

Ödev hazırlnama sırasında esas alınacak temel kaynaklar:

 • Mesut Gülmez, Uluslararası Sosyal Politika, Hatipoğlu Ya., Ankara, 2008.

 • Mesut Gülmez, Avrupa Birliği ve Sosyal Politika, Hatipoğlu Ya., Ankara, 2008.

 • Aziz Çelik, Avrupa Birliği Sosyal Politikası Uyum Sürecinin Uyumsuz Alanı, Kitap yay., İstanbul, 2006

Ölçme ve değerlendirme:

 • Ödev notu ara sınav notu olarak değerlendirilecektir.
 • Dönem sonu ve bütünleme sınavları klasik yazılı olarak yapılacaktır.

Joomla templates by a4joomla