Türkiye’nin Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Alanında Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -YENİ MAKALE
Hasandağı kış zirve çıkışı
Uludağ Kış Dağcılık Eğitimi -Asya Dağcılık ile
Yeni yayın- Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Türkiye’de Düzensiz Göçmenlerin Ekonomik ve Sosyal Hakları
Ağrı Dağı Yaz Zirve Çıkışı (5137 mt)
Kaçkar zirveleri (Kaçkar-mezovit-kemerli kaçkar-altıparmak)
Sosyal Bilimcilerin Korono Virüs Çağrısı
https://sosyalbilimcilerincagrisi.com
Yeni yayın: Çocuk Emeğinin En Kötü Biçimleri ve Türkiye
Ekonomik Krizlerin Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Üzerindeki Etkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans  Programı

 (Seçmeli)

Sorumlu Olunan Konu Başlıkları

 1. Hafta-Giriş []

 2. Uluslararası Sosyal Politikanın Ortaya Çıkışı  []

 3. ÜÇÖ'nün Kurulması [BY]

 4. UÇÖ'nün Yapısı, İşleyişi [BG]

 5. UÇÖ'nün Sözleşme ve Tavsiye Kararları [ZK]

 6. UÇÖ'nün Denetim ve İzleme Yöntemleri [KB]

 7. UÇÖ ve Türkiye İlişkileri [GB)
 8.  Küreselleşme Sürecinde UÇÖ [DÖ]

 9. Avrupa Konseyi ve Avrupa Sosyal Şartı [SK]

 10. AB'nin Yapısı, Kurumları ve Hukuk Kaynakları [BG]

 11. AB Sosyal Politikasının Kaynakları [ZK]

 12. AB Sosyal Politikası Konuları [KB] 

 13. Soft Hukuk ve Eşgüdümün Açık Yöntemi []

 14. AB'de Sosyal Ortaklar ve Diyalog [SK]

 15. AB'de İşletme Komiteleri [BY]

 16. Değerlendirme ve Sonuç []

Ödev hazırlamaya ilişkin notlar:

 • Her öğrenci yukarıda belirtilen konu başlıklarından en az ikisini seçerek, yazılı olarak konuyu işleyen ödev hazırlamalı ve bunu derste sunmalıdır.

 • Zorunlu bir neden olmaksızın önceden belirlenmiş tarihte ödevini hazırlamayan ve sunumunu yapmayan öğrenciye “0” (sıfır) notu verilecektir.

 • Program ve öğrenci bilgileri ile ödev başlığını içeren bir “KAPAK” sayfası olmalıdır.

 • Metin başlıkları ve başlıkların sınıflandırılması tutarlı ve bilimsel rapor hazırlama yöntemlerinden birine uygun olmalıdır.

 • Gerekli olan yerlerde bilimsel kurallara uygun atıflar mutlaka yapılmalıdır.

 • Ödevin “giriş”, “sonuç”  ve “kaynakça” bölümleri kesinlikle olmalıdır.

 • Ödev bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve öğretim üyesine 2 nüsha ve dersi takip eden diğer öğrencilere birer nüsha olarak fotokopi metni halinde verilmelidir.

 


Sorumlu olunan kaynak:

 • Pir Ali Kaya (edit.), Uluslararası Sosyal Politika, Teorisi, Uluslararası Çalışma Normaları ve Güncel Gelişmeler, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2014. [Dönem sonu ve bütünleme sınavına esas kaynak]

Ödev hazırlnama sırasında esas alınacak temel kaynaklar:

 • Mesut Gülmez, Uluslararası Sosyal Politika, Hatipoğlu Ya., Ankara, 2008.

 • Mesut Gülmez, Avrupa Birliği ve Sosyal Politika, Hatipoğlu Ya., Ankara, 2008.

 • Aziz Çelik, Avrupa Birliği Sosyal Politikası Uyum Sürecinin Uyumsuz Alanı, Kitap yay., İstanbul, 2006

Ölçme ve değerlendirme:

 • Ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavları ödev olarak yapılacaktır.

 

Joomla templates by a4joomla